Gard Fysioterapi, Myrullveien 5,
5518 Haugesund, Norway.
Tlf. 52 73 58 01

Gard Fysioterapi består av fysioterapeutene Jone Strand Helgesen ogTone Grinde Seeberg.
Vi holder nå til i Myrullveien 5, ved Bleikmyr Bydelshus.
Vi jobber hovedsakelig med barn og unge, men også med voksne og eldre. Vi har en del behandling og oppfølging i barnehager, skoler og hjemme hos brukerne.
I tillegg til individuell behandling tilbyr vi intensiv motorisk trening i gruppe for barn med cp og andre bevegelses utfordringer, grupper for barn i sal, basseng trening for barn og voksne, trening i grupper på treningssenter for ungdommer og terapi ridning.

Jone og Tone  har refusjonsrett fra Helfo.
Vi minner om at  timer må avbestilles innen  24 timer før avtalen. De vil ellers bli belastet med  Helfo andel og evt egenandel.

Jone Strand Helgesen
Jone Strand Helgesen
- Grunnfag i idrett fra Sjøforsvarets Gymnastikkskole, KNM Tordenskjold.
- Fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF.
- Vojta terapeut
- E-post: jone@gardfysioterapi.no​
- Mobil: 91 72 46 70
- Tlf: 91 72 46 70
Tone Grinde Seeberg
Tone Grinde Seeberg
- B.S Phychology, University of Carlifornia Davis.
- Fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF.
- Ride-fysioterapeut, MNFF
- Vojta terapeut
- Nasjonal klassifisør handikappidrett, internasjonal klassifisør handikappridning.
- E-post: tone@gardfysioterapi.no​
- Mobil: 93 22 32 62